Pracodawca zgłasza krajową ofertę pracy do jednego PUP:

- właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,
- albo miejsce wykonywania pracy,
- albo innego wybranego przez siebie Urzędu.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym Powiatowym Urzędzie Pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego pisemnie.

KRAJOWA OFERTA PRACY

I.
Dane dotyczące pracodawcy
Uwaga - wszystkie pola oznaczone * są wymagane
Nazwa pracodawcy *
Imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę; do kontaktów *
Stanowisko osoby wskazanej przez pracodawcę; do kontaktów *
Telefon kontaktowy *
Adres pracodawcy:  
kod pocztowy
*

ulica nr domu/nr mieszkania

*

miejscowość

*

gmina

*

telefon

*

e-mail

strona www

Pracodawca agencją zatrudnienia zgłaszającą ofert pracy tymczasowej

Numer Identyfikacji Podatkowej pracodawcy
NIP
*
Numer statystyczny pracodawcy
REGON
Forma prawna *
Podstawowy rodzaj działalności wg
PKD
*
Liczba zatrudnionych pracowników *
 II.
Dane dotyczące zgłaszanego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zawodowej
Nazwa zawodu *
Kod zawodu
Nazwa stanowiska *
Liczba wolnych miejsc *

w tym dla osb niepenosprawnych

Wnioskowana liczba kandydatów *
Miejsce wykonywania pracy *

Dodatkowe informacje np:

  • możliwość zakwaterowania
  • dowóz
Rodzaj umowy *
System i rozkład czasu pracy *
Wymiar czasu pracy *
Wysokość wynagrodzenia
(kwota brutto)
*
System wynagradzania
(akordowy, prowizyjny, czasowy itp.)
*
Data rozpoczęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *
Wymagania dotyczące bezrobotnego/poszukującego pracy

kwalifikacje (wyksztalcenie:poziom,
kierunek itp.
)

*

doświadczenie zawodowe
(staż pracy)

*

umiejetności

*

dodatkowe wymagania

znajomość języków obcych

poziom znajomości języków obcych

Zakres obowiązków / opis stanowiska *
 
Zasięg upowszechnienia oferty: *

Forma upowszechnienia oferty:
(czy ogłoszenie ma zawierać
dane umożliwiające identyfikację pracodawcy - dane adresowe ?
)

*
Okres aktualności oferty
(od - do)
*
Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę
*
Dodatkowe informacje
(np. prośba o wydanie opinii na temat realizacji oferty pracy)

Proszę o przekazanie oferty do wskazanych Powiatowych Urzędów Pracy
(proszę wpisać nazwę powiatu lub urzędu)

Oświadczenie pracodawcy
(art. 36 ust. 5f pkt 2 ustawy)


Pracodawca oświadcza, że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych. Nie jest również objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

*

Oświadczenie pracodawcy


Pracodawca stwierdza, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie kraju.

*

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem kandydatów z państw EOG

Należy wypełnić załącznik nr 1 jeżeli zaznaczone zostało TAK

Załącznik nr 1
Wymagania dotyczące obywateli EOG

Wymagania dotyczące bezrobotnego poszukującego pracy obywatela EOG:

znajomość języka
polskiego

poziom znajomości języka polskiego

język aplikowania

Dodatkowe informacje:

koszty zakwaterowania ponosi

koszty wyżywienia ponosi

możliwość sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki

Praca będzie wykonywana w miejscu innym niż siedziba pracodawcy krajowego

Inne uwagi