20.01.2019.
GUP Kraków arrow Niepełnosprawni

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie do 50% odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuowanie działalności przez osobę niepełnosprawną. 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Staże. 

Dotacje i projekty z innych źródeł.


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI - 24.04.2014 r.

____________________________________________________________________________________________________ 

 Terminy składania i rozpatrzenia wniosków

Uprzejmie informujemy, że:

  • wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • wnioski o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 przyjmowane są na bieżąco przez cały rok.

O sposobie rozpatrzenia wniosków Urząd poinformuje wnioskodawców w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o planie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwały podjęte przez Radę Miasta Krakowa publikowane są na stronie internetowej:

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11945 

Informujemy, że Uchwałą NR C/1541/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymał środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 700 000 zł. ogółem.

Uchwała i szczegółowy Plan podziału środków finansowych jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

___________________________________________________________________________________________________


 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas