20.01.2019.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Jak załatwić sprawę w urzędzie: Procedury GUP Kraków

Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - PAŹDZIERNIK 2015 r. Drukuj Email
13.11.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

PAŹDZIERNIK 2015 r.

 

 

LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 31.10.2015 r. wynosiła 19610 osób. Jest to o 232 osoby mniej, porównując ze stanem z 30.09.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 12,5 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

19610

9825

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2363

1215

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2459

1430

 

W październiku 2015 r. zarejestrowano 2363 osoby bezrobotne w tym:

   • 1906 osób, które poprzednio pracowały;
      •  w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 103 osób;
   • 457 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

W październiku 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2595 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 1284 osoby;
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 483 osoby;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 117 osób;
  • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 56 osób;
  • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 81 osób;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 48 osób;
  • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 77 osób.

 

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.10.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4130

21,1

W tym do 25 roku życia

1586

8,1

Długotrwale bezrobotni

10945

55,8

Powyżej 50 roku życia

6508

33,2

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1881

9,6

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

4

0,0

Niepełnosprawni

1677

8,6

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA

 

W październiku 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 398 osób bezrobotnych w tym:    

   • prace społecznie użyteczne – 44 osoby;
   • staże – 218 osób;
   • szkolenia – 81 osób;
   • prace interwencyjne – 9 osób;
   • roboty publiczne – 3 osoby;
   • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 5 osób;
   • podjęcia działalności gospodarczej – 38 osób.

 

 OFERTY PRACY  

W październiku 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1375 wolnych miejsc pracy, z czego 125 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2537 kandydatów.

 

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w październiku 2015 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

84

Doradca klienta

55

Magazynier

51

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

49

Robotnik gospodarczy

33

Pracownik ochrony fizycznej

30

Pomocniczy robotnik budowlany

28

Brukarz

27

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

26

Sprzedawca

25

Murarz

24

Przedstawiciel handlowy

23

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

22

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

21

Pomoc kuchenna

21

 

 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas