20.01.2019.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


pożyczka szkoleniowa - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;
Więcej informacji

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE - LISTOPAD 2015 r. Drukuj Email
10.12.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

LISTOPAD 2015 r.

LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.11.2015 r. wynosiła 19661 osób. Jest to o 51 osób więcej, porównując ze stanem z 31.10.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 12,9 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

19661

9802

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2124

1047

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2531

1480

 

W listopadzie 2015 r. zarejestrowano 2124 osoby bezrobotne w tym:

    • 1752 osoby, które poprzednio pracowały;
      • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyło 94 osób;
    • 372 osoby dotychczas niepracujące.

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

 

W listopadzie 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2073 osoby. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

  • podjęcia pracy – 1086 osób;
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 399 osób;
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 64 osoby;
  • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 38 osób;
  • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 99 osób;
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 36 osób;
  • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 98 osób.

OSOBY BĘDĄCE 
W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.11.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4262

21,7

W tym do 25 roku życia

1604

8,2

Długotrwale bezrobotni

10824

55,1

Powyżej 50 roku życia

6523

33,2

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1852

9,4

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

6

0,0

Niepełnosprawni

1674

8,5

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA  

W listopadzie 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 346 osób bezrobotnych w tym:

  • prace społecznie użyteczne – 35 osób;
  • staże – 115 osób;
  • szkolenia – 75 osób;
  • prace interwencyjne – 6 osób;
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 12 osób;
  • podjęcia działalności gospodarczej – 103 osoby.

 

OFERTY PRACY  

W listopadzie 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1084 wolne miejsca pracy, z czego 63 miejsca pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1948 kandydatów.

Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w listopadzie 2015 roku:

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Opiekun osoby starszej

56

Robotnik gospodarczy

45

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

41

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

40

Doradca klienta

36

Pomocniczy robotnik budowlany

32

Magazynier

31

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

30

Sprzedawca

29

Kierowca samochodu dostawczego

24

Operator myjni

23

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

21

Instruktor sportu

20

Sprzątaczka biurowa

19

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

16

Zmieniony ( 10.12.2015. )
 
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas