20.01.2019.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


pożyczka szkoleniowa - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;
Więcej informacji

Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


GUP Kraków ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach FP
16.02.2015.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy w terminie:

od 02.03.2015 r. do 11.03.2015 r.

do maksymalnej wysokości 21 000,00 zł.

zgodnie z obowiązującymi w Grodzkim Urzędzie Pracy Zasadami dla osób ubiegających się

o dofinansowanie w 2015 roku.

 

 Materiały do pobrania:

 

 

Zmieniony ( 16.02.2015. )
 
Końcowy termin składania wniosków o staż - 17.02.2015
13.02.2015.
Z uwagi na wzmożoną ilość wpływających wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o wstrzymaniu przyjmowania wniosków z dniem 18.02.2015.
 
Z chwilą uruchomienia kolejnego programu Urząd ogłosi terminy naborów wniosków.

Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
Nabór wniosków
06.02.2015.
Grodzki Urząd  Pracy w Krakowie ogłasza nabór  wniosków  w sprawie:Na staż będą kierowane osoby bezrobotne o ustalonym profilu pomocy II, 
które   nie korzystały z  tej  formy   wsparcia  w ciągu  ostatnich  12  miesięcy.   

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy  przeznaczonych na ten cel. 
 
Rusza rekrutacja osób do projektu KONSERWATOR Bis
04.02.2015.

Rusza rekrutacja osób do projektu 
„KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Akcje Dokumentu
  3 lutego 2015 r. rozpoczyna się rekrutacja osób na miejsca staży zawodowych na rok 2015 w projekcie „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Rekrutacja uczestników trwa do 13 lutego 2015 r. do godz. 16.00

  Więcej informacji
Zmieniony ( 04.02.2015. )
 
Program Oddłużenie
29.01.2015.
Program „Oddłużenie”

Gmina Miejska Kraków, mając na celu przeciwdziałanie problemowi narastania zadłużenia mieszkaniowego, w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte 06.03.2013 r. pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Grodzkim Urzędem Pracy, realizuje Program reintegracji społecznej i zawodowej osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, mającej na celu pomoc w spłacie zadłużenia, zwany Programem „Oddłużenie”.

Zasady uczestnictwa w Programie Oddłużenie:

Osoby posiadające zadłużenie mieszkaniowe i spełniające kryteria uczestnictwa, po uzyskaniu informacji na temat Programu i zakwalifikowaniu do udziału, realizują prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne, są zatrudniane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS). W trakcie zatrudnienia korzystają w Klubie Integracji Społecznej MOPS (KIS) z wsparcia w formie grupowej oraz indywidualnej pracowników socjalnych, prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. Cel oraz zasady uczestnictwa są zawierane w kontrakcie socjalnym. Spłacają na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości: bezrobotni - nie mniejszej niż 50%, pozostali (emeryci, renciści, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy: np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) min. 80% wynagrodzenia. Osoby te regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. W trakcie pracy są objęci obowiązującym ubezpieczeniem. 
 
Dłużnicy w pierwszej kolejności wykonują prace społecznie użyteczne do 10 godzin tygodniowo, płatne 8 zł/h lub są zatrudniani na 0,5 lub pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym ok. 1 600 zł brutto na pełen etat. Umowy zawierane są na okres do 5 miesięcy. Wykonują prace porządkowe i gospodarcze.
 
 
Kryteria uczestnictwa w Programie Oddłużenie:
 1. Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowane osoby  bezrobotne bez prawa do zasiłku o ustalonym profilu II i przygotowanym indywidualnym planie działania. 
 2. Kierując osoby bezrobotne, należy brać pod uwagę ich wiek, stan zdrowia oraz rodzaj uprzednio  wykonywanej pracy. 
  1. W przypadku realizacji programów specjalnych pierwszeństwo przysługuje następującym osobom :
   1. bezrobotnym do 30 roku życia,
   2. bezrobotnym długotrwale,
   3. bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
   4. bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
   5. bezrobotnym posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
   6. bezrobotnym niepełnosprawnym.
  2. Posiadanie statusu: rencisty, emeryta i osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym na podstawie umów cywilno – prawnych
  3. W sytuacji osoby bezrobotnej korzystanie lub deklaracja o gotowości korzystania z wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej w Krakowie z uwzględnieniem wymogów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, gdzie jest mowa o tym, że:
   • Warunkiem uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej (art. 18.4)
   • Okres uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników (art. 18.5).
  4. Posiadanie statusu dłużnika z tytułu korzystania z lokalu komunalnego oraz wyrażenie zgody na potrącenie ustalonej części wynagrodzenia/świadczenia za psu/stypendium za staż na rzecz spłaty zadłużenia.
  5. Posiadanie kwalifikacji i odpowiedniego stanu zdrowia niezbędnych do zatrudnienia w ramach prac porządkowych i gospodarczych realizowanych w ramach Programu.

Procedury rekrutacji do uczestnictwa w Programie Oddłużenie:

 1. Instytucje współpracujące udzielają informacji o realizacji Programu Oddłużenie oraz o terminach spotkań informacyjnych realizowanych w KIS MOPS.
 2. KIS MOPS wspólnie z ZBK organizuje spotkania informacyjne nt. Programu „Oddłużenie”.

  Spotkania odbywają się w czwartki w KIS MOPS, os. Górali 19, godz. 12.00. Uczestnictwo jest możliwe po zgłoszeniu woli udziału w KIS osobiście, telefonicznie 660 637 821 lub mailowo: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


 3. Kandydat do udziału w Programie Oddłużenie składa w kancelarii KIS, os. Górali 19, godz. 7.30-15.30 następujące dokumenty:
  • podanie o zatrudnienie w ramach robót publicznych
  • życiorys
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • zaświadczenie wystawione przez właściwe Biuro Obsługi Mieszkańców ZBK.
 4. Podczas składania dokumentacji w KIS kandydat ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadzają pracownicy KIS. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Podczas rozmowy weryfikowane są:
  • Kryteria niezbędne do udziału w projekcie
  • Posiadane kwalifikacje
  • Stan zdrowia – rozeznanie wstępne
  • Deklaracja i motywacja do zatrudnienia, uczestnictwa w KIS i Projekcie „Pora na aktywność.
 5. Po zakończonej rekrutacji kandydaci informowani są przez KIS MOPS o zakwalifikowaniu lub nie do Programu Oddłużenie.

Instytucje współpracujące w realizacji Programu Oddłużenie:

 1. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (ZBK), os. Złotej Jesieni 14
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 1, Rynek Kleparski 4
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 2, ul. Królewska 25
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 3, ul. Zamojskiego 3
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 4, os. Urocze 18
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 5, os. Na Stoku 1
  • Biuro Obsługi Mieszkańców BOM 6, Pl. Na Groblach 7
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS), ul. Józefińska 14
 3. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (GUP), ul. Wąwozowa 34


Koordynatorem realizacji Programu Oddłużenie jest Klub Integracji Społecznej MOPS (KIS) 
w Krakowie, os. Górali 19, godz. 7.30-15.30, tel. 660 637 821, mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 
INFORMACJA O STAŻACH w 2015 r.
29.01.2015.

INFORMACJA O STAŻACH w 2015 r.

I. Podstawa prawna

 • Art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r., Nr 142 poz.  1160)

II. Definicja stażu

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.(art. 2 ust. 1 pkt 34 cyt. wyżej ustawy)

Więcej informacji 

 
Zatrudnienie cudzoziemców
16.01.2015.

UWAGA !!!

W związku ze wzmożoną ilością rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że rejestracja oświadczeń zostanie wydłużona z jednego do kilku dni w przypadku złożenia większej liczby oświadczeń. Oświadczenie wówczas powinno być złożone co najmniej na 7 dni przed planowana datą zatrudnienia cudzoziemca.

 

Więcej informacji  

Zmieniony ( 05.05.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 62
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas