20.01.2019.
GUP Kraków

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Biuletyn informacyjny dla pracodawców

Biuletyn informacyjny dla pracodawców


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Jak załatwić sprawę w urzędzie: Procedury GUP Kraków

Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Inwestor
Inwestor

Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Stopa bezrobocia


P - Polska
M - Małopolska
K - Kraków

Lokalizacja Urzędu

MapaGodziny przyjęć stron
poniedziałek - piątek od 745 do 1445

NIP: 678-27-48-246

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

skrytka EPUAP: /gupkrakow/SkrytkaESP

formularz w systemie praca.gov.pl 

Lokalizacja Urzędu

Jak dojechać?

Centrala
  (12) 68-68-000
FAX
  (12) 645-12-70
Sekretariat
 

(12) 643-15-61
(12) 643-48-76
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Informacja
  (12) 68-68-122, (12) 68-68-123
Zgłaszanie ofert pracy
 

(12) 68-68-200
(12) 68-68-256 (fax)
(12) 68-68-259 (fax)
formularz na stronie internetowej
formularz do pobrania
formularz w systemie praca.gov.pl  

Portiernia
  (12) 68-68-121

Oferty dnia

     GUP   


  Z adresami pracodawców 


  Osoby niepełnosprawne 


  Wszystkie oferty 


Staże
23.10.2015.
Staże 
 
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o wolnych miejscach stażowych w administracji i przedsiębiorstwach dla osób bezrobotnych o ustalonym profilu pomocy II, które nie korzystały z tej formy wsparcia w ciągu ostatnich 4 miesięcy. 
 
Oferta stażu dotyczy stanowisk :

  • StPr/15/6345 - menadżer projektów
  • StPr/15/6211 - magazynier
  • StPr/15/6318 - konsultant/programista
  • St/Pr/15/6349 - technik prac biurowych
  • St/Pr/15/6217 - specjalista ds. obsługi sprzedaży
  • StPr/15/6296 - wychowawca
  • St/Pr/15/6454 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • St/Pr/15/6293 - asystent biura
  • St/Pr/15/6310 - pracownik biurowy - dla osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  • St/Pr/15/5364 - frezer, programista oprator CNC  - dla osób od 30 - 50 r. życia
  • StPr/15/5705 - kierownik projektów tłumaczeniowych 
  • St/Pr/15/5734 - pracownik biurowy 

 

Termin zgłoszenia po skierowanie na staż upływa z dniem 28.10.2015 r.

Skierowanie na staż wydawane jest przez pośrednika pracy - doradcę klienta w pokoju  100 i 101 Urzędu. 

 
Informacja o stanie bezrobocia w Krakowie - wrzesień 2015 r.
21.10.2015.

INFORMACJA

O STANIE BEZROBOCIA W KRAKOWIE

WRZESIEŃ 2015 r.

 

 LICZBA BEZROBOTNYCH 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.09.2015 r. wynosiła 19842 osoby. Jest to o 352 osoby mniej, porównując ze stanem z 31.08.2015 roku. Osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 12,7 % ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca sprawozdawczego

19842

9926

Liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym

2156

1149

Liczba osób bezrobotnych

z prawem do zasiłku

2525

1473

 

We wrześniu 2015 r. zarejestrowano 2156 osób bezrobotnych w tym:

  • 1777 osób, które poprzednio pracowały;
    • w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 106 osób;
  • 379 osób dotychczas niepracujących.

 

 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI

We wrześniu 2015 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 2508 osób. Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych dotyczyły głównie:

    • podjęcia pracy – 1447 osób;
    • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia 541 osób;
    • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 86 osób;
    • nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 47 osób;
    • nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 41 osób;
    • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w tym w ramach PAI – 27 osób;
    • inne (np. zasiłek stały, zmiana miejsca zameld. poza obszar działania PUP) – 86 osób.

 

 

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Wyszczególnienie

Stan na dzień 30.09.2015 r.

Struktura

w %

Do 30 roku życia

4090

20,6

W tym do 25 roku życia

1553

7,8

Długotrwale bezrobotni

11135

56,1

Powyżej 50 roku życia

6630

33,4

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1880

9,5

Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

4

0,0

Niepełnosprawni

1714

8,6

 

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 

We wrześniu 2015 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 258 osób bezrobotnych w tym:

    • prace społecznie użyteczne – 27 osób;
    • staże – 143 osoby;
    • szkolenia – 48 osób;
    • prace interwencyjne – 11 osób;
    • roboty publiczne – 10 osoby;
    • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 10 osób;
    • podjęcia działalności gospodarczej  - 9 osób.

 

 OFERTY PRACY  

We wrześniu 2015 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1723 wolne miejsc pracy, z czego 87 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 2534 kandydatów.

 Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy we wrześniu 2015 roku:

 

Nazwa zawodu

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy

Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

130

Pomocniczy robotnik budowlany

72

Sprzedawca

64

Magazynier

61

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

52

Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

50

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

49

Robotnik gospodarczy

49

Cieśla

47

Sprzątaczka domowa

45

Doradca klienta

44

Inwentaryzator

40

Pracownik obsługi monitoringu

31

Murarz

31

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

27

Kierowca samochodu dostawczego

25

Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

21

 

 
Targi Pracy
13.10.2015.
Targi Pracy
Zmieniony ( 13.10.2015. )
 
Podziękowanie
15.10.2015.

Dyrekcja Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej pragną serdecznie podziękować wszystkim Wystawcom, Partnerom, a także osobom bezrobotnym i poszukującym pracy za aktywny udział i zainteresowanie Targami Pracy „Świadomie do celu – edycja IV”, które odbyły się w dniu 14.10.2015 r. w TAURON Arenie Kraków.

Zmieniony ( 15.10.2015. )
 
Zakończenie nabóru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu finansowanego z EFS
29.09.2015.
Grodzki Urząd Pracy informuje, że z dniem 30.09.2015 r. kończy nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH ..
25.09.2015.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o prowadzeniu naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektów:
 
 
  • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I)” (Poddziałanie 1.1.2 PO WER),
  • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I). Kierunek praca.” (Działanie 8.1 RPO WM),

 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, do czasu wyczerpania dostępnej w ramach projektów puli środków.

 

 

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy (tel. 12 68 68 134, 12 68 68 135)

Zmieniony ( 25.09.2015. )
 
Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS - projekt RPO WM
07.08.2015.

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z EFS

Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie w dniach 24.08.-23.09.2015 r. Zgodnie z założeniami projektu, nabór dotyczy wyłącznie osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady uczestnictwa w projekcie ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (I), Kierunek – Praca” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – informacja dla wnioskodawcy.

Zasady dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy, ubiegających się w 2015 r. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmieniony ( 08.09.2015. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 62
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas