20.01.2019.
GUP Kraków arrow Materiały do pobrania

 
 

Sprawdź
datę swojej wizyty w Urzędzie

Data wizyty


Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przewodnik po Urzędzie dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy


Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków

Centrum Aktywizacji Zawodowej GUP Kraków


Menu główne
GUP Kraków
Jak załatwić sprawę
Oferty pracy
Aktualności
Urząd
Pow. Rada Zatrudnienia
CAZ
Bezrobotny
Niepełnosprawni
Pracodawca
Statystyka
Przetargi
EFS
Często zadawane pytania
EURES
Napisz do nas
Materiały do pobrania
Szukaj
Nagłówki RSS
BIP
BIP GUP Kraków
Formularze
Formularz zgłoszenia oferty pracy
Formularz  

Formularz zgłoszenia oferty pracy
dla osób niepełnosprawnych
Formularz  

Header
 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie :: Dział plików
Kategoria Foldery/Pliki
 
 (3/31)
 (2/12)
 (36/126)
 (0/2)
 (19/52)
 (1/11)
 (3/19)
Opracowywanie "Programu rozwoju przedsiębiorczości społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2014-2020"
 (0/3)

UCHWAŁA NR CIV/1053/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia “Programu rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się “Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Bogusław KOŚMIDER

 (38/423)
 (525/2225)

 
 
search.gifSzukaj

Remository 3.26. is technology by Black Sheep Research
Polska adaptacja: MamboPL.com
 

Top! Początek Strona startowa Mapa witryny Napisz do nas